10 مرداد 1398

نوآوری چیست؟ و اهمیت آن

درک ماهیت نوآوری و اهمیت آن از موضوعات مهم و اساسی در عصر حاضر می باشد نوآوری یا INNOVATION بیش ا... ادامه مطلب

17 تیر 1398

فضاهای کار اشتراکی و اهمیت آن‌ها

سیدشایان شریف هم‌بنیان گذار فضای کار اشتراکی هیوالند فضای کار اشتراکی فضای کار اشتراکی... ادامه مطلب

16 تیر 1398

توصیف شهر هوشمند برای شهروندان

خدمات شهری هوشمند امین قریبی  هم بنیان‌گذار استارتاپ حوالی - فعال حوزه شهر هوشمند و... ادامه مطلب

16 تیر 1398

(Pitch Deck) چیست؟ ارائه کوتاه استارتاپی و فایل ارائه به سرمایه‌گذار (قسمت 2)

در قسمت اول به اهمیت ارائه خوب و کارکرد آن و اینکه برای یک ارائه از کجا شروع کنیم اشره کردیم، در این... ادامه مطلب