creativity-solutions-inspiration-innovation-intelligence-ideas-vision-1.jpg

نوآوری چیست؟ و اهمیت آن

تاریخ انتشار : 10 مرداد 1398 دسته بندی : نوآوری

درک ماهیت نوآوری و اهمیت آن از موضوعات مهم و اساسی در عصر حاضر می باشد

نوآوری یا INNOVATION بیش از 40 تعریف مختلف دارد، اما در تعریفی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ارائه نموده است:

” نوآوری خلق، تولید، جذب و بهره‌برداری از یک ارزش‌افزوده در حوزه اقتصادی و اجتماعی، نوسازی و گسترش محصولات،،خدمات و بازارها، توسعه روش‌های جدید تولید، و همچنین ایجاد سیستم‌های جدید مدیریت می‌باشد. نوآوری هم یک فرآیند و هم یک خروجی می‌باشد.”

در تعریف دیگری که توسط پیتر دراکر (peter drucker)، یکی از افراد مشهور در حوزه کسب‌وکار مطرح شده است:

” نوآوری فعالیتی خاص برای کارآفرینی است، چه در کسب‌و‌کار فعلی باشد چه در سرمایه‌گذاری در بخش عمومی و یا یک کسب‌و‌کار جدید که توسط  یک شخص انجام گرفته است. نوآوری ابزاریست که کارآفرین از آن جهت ایجاد و یا افزایش ارزش و درآمد استفاده می‌کند.”

در تعریف دیگری از کانتر(Kanter)، نوآوری شامل یک اختراع اصلی و استفاده خلاقانه از آن است. به عبارت دیگر نوآوری را به شکل خلق، جذب و تحقق ایده‌ها، خدمات، محصولات و فرآیندهای جدید تعریف می‌کند.”

 بنابراین در ساده‌ترین تعریف: 

“نوآوری ، بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایدهٔ ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری می گویند. نوآوری با ایده پردازی و اختراع تفاوت دارد. اختراع به معنای «پدیدآوردن محصول جدید» است، اما نوآوری فراتر از آن است و به معنای «معرفی محصولی تازه» است که با ابداع و عرضه صورت می‌گیرد.

ماهیت نوآوری صرفا درباره محصولات تولیدی نیست. در اغلب اقتصاد ها، خدمات بخش اعظم فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد. بنابراین فضای زیادی برای نوآوری در این بخش وجود دارد.

نوآوری دارای چهار بعد می باشد:

نوآوری در محصول: تغییر کالا یا خدماتی که یک سازمان عرضه می کند.
نوآوری در فرایند: تغییر روش های خلق و عرضه محصولات و خدمات.
نوآوری در موقعیت: تغییر زمینه ای که کالا یا خدمت در آن عرضه می شود.
نوآوری در پارادایم: تغییر مدل ذهنی که منطق رفتار های سازمان را تشکیل می دهد.

البته همیشه نمی توان بین انواع نوآوری مرزی کشید. گاهی این مرز ها کمرنگ می شوند؛ بطور مثال از وقتی قایق هایی با موتور جت ساخته شدند هم مصداق نوآوری در محصول بودند و هم نوآوری در فرایند.

فرایند نوآوری مانند یک قیف است به طوری که در ابتدا فرصت های مختلف برای نوآوری جستجو و پالایش می شود و سپس فرصت های مناسب انتخاب و در مرحله بعدی به اجرا گذاشته شده و در نهایت به تصمیم گیری در خصوص نحوه بهره مند شدن از ارزش های آن تصمیم گیری می شود.

چرا نوآوری مهم است؟

ر عصر امروز که سرعت پیشرفت فناوری ها روز به روز در حال افزایش می باشد، سازمان ها برای بقا و رشد خود راهی جز منطبق کردن خود با تغییرات محیط پیرامون خود ندارند. موفقیت سازمان ها عمدتا ریشه در نوآوری دارد. مزیت رقابتی می تواند ناشی از اندازه، مالکیت دارایی ها و مانند آنها نیز باشد. اما این الگو (مزیت رقابتی بر خواسته از نوآوری) بیش از پیش به نفع سازمان هایی تغییر می کند که می توانند از دانش و مهارت های فناورانه و تجربه برای ایجاد نوآوری در محصولات خود (اعم از کالا یا خدمت) و نیز روش های توسعه و عرضه آنها استفاده کنند.

نوآوری نه تنها در سطح بنگاه، بلکه به شکلی فزاینده به عنوان رشد اقتصاد ملی اهمیت یافته است. بامول در کتاب اخیر خود گفته است: “تقریبا هر رشد اقتصادی که بعد از قرن هجدهم رخ داده به گونه ای در نوآوری ریشه دارد”

نوآوری در حال تبدیل به یک مولفه کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی است؛ بطور مثال دفتر علم و نوآوری انگلستان نوآوری را موتور اقتصاد مدرن می داند که ایده ها و دانش را به کالا و خدمت تبدیل می کند. یکی از پایگاه های اینترنتی دولت استرالیا نیز چنین می نویسد: شرکت هایی که برای نوآوری سرمایه گذاری نمی کنند آینده خود را به خطر می اندازند و اگر به دنبال راه حل هایی نوآورانه برای مسائل نباشند، احتمال موفقیت کسب و کار آنها اندک است.

ماهیت نوآوری به گونه ای است که اساسا به کارآفرینی مربوط می شود. مهارت کشف فرصت ها و خلق روش های جدید برای بهره برداری از آنها در کانون فرایند نوآوری جای دارد. کار آفرینان مخاطره جو هستند، اما هزینه پیشبرد یک ایده ناب و منافع بالقوه موفقیت در انجام کاری متفاوت را نیز در نظر می گیرند به ویژه اگر قرار باشد بازیگران فعلی بازی نیز وارد ماجرا شوند.

نوآوری آثار متعددی دارد. به عنوان مثال، شواهد تحقیقاتی حاکی از وجود همبستگی زیاد میان عملکرد بنگاه در بازار و توسعه محصولات جدید است. محصولات جدید به کسب و حفظ سهم بازار و افزایش سود آوری بنگاه کمک می کنند. برای محصولات بالغ تر و جا افتاده تر، رشد رقابتی فروش صرفا ناشی از توانایی عرضه قیمت های پایین نیست و عواملی زیاد به غیر از هزینه نیز در آن نقش دارند؛ از جمله طراحی، سفارشی سازی و کیفیت. در نهایت در عصر کوتاه شدن چرخه عمر محصولات، توانایی جایگزین کردن مستمر محصولات قدیمی با نسخه های جدید تر و بهتر، هر روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. “رقابت در لحظه حاکی از فشار فزاینده به بنگاه ها، نه تنها برای عرضه محصولات جدید، بلکه برای عرضه سریع تر آنها نسبت به رقباست.

منبع: مدیریت نوآوری جو تید و جان بسنت

مقالات مرتبط